Unit Information

Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

- still active

Replaced Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht