Unit Information

Irish Human Rights and Equality Commission

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

- still active

Result of a merger of the Human Rights Commission and the Equality Authority