Unit Information

National Milk Agency

an Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne

- still active

Prior to 1994: existed as Milk Boards (1936-1993)